Obchodní asistence pro domácí producenty

Obchodní asistence pro domácí producenty

V této sekci nabízíme služby domácím producentům vína, kteří se chtějí profilovat na poli obchodu s vínem nebo chtějí posílit svou současnou tržní pozici v České republice.

Cíl je jasný – nabídnout kvalifikovanou asistenci a podporu ve všech aspektech propojených s touto obchodní činností.

Služby poskytujeme všem výrobcům a distributorům vína a likérů.

ÚROVEŇ I

Úroveň I je základní představení vedoucí k prvním kontaktům ve formě osobních obchodních setkání a prezentací za účelem bližšího seznámení se s domácím trhem.

ÚROVEŇ II

Tato úroveň vychází z předchozího modulu a je mnohem silněji propojena s přímým obchodem a detailními propagačními aktivitami.

ÚROVEŇ III

Dlouhodobá obchodní strategie přizpůsobená zákazníkovy zahrnující cílený marketingový program.

Pro více informací nás kontaktujte na – prague@iwsp.cz